Gizlilik Sözleşmesi


 

Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVK Kanunu) uyum sağlanması için KVK Kanunu'nun öngördüğü ilkeleri benimsemekteyiz. Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. Kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (İlgili Kişi) erişimine sunulmaktadır.

 

Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. kişisel verileri İnternet siteleri, İnternet sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.

 

Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve iş bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen Hukuki Sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da kişisel verileri işlenebilmektedir.

 

Kişisel veriler, Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. tarafından işletilen e-ticaret platformlarındaki tüm süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla işlenebilmektedir.

 

Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti., kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

 

Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder.

 

Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgileriniz/verilerinizi (isim soy isim, telefon, adres, e-posta gibi vb.) sizlerden talep etmektedir. Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. kiraladığı sunucularında toplanan bu bilgiler/veriler, dönemsel kampanya çalışmaları ve benzeri, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece bünyesinde kullanılmaktadır. Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti., üyelik formlarından topladığı söz konusu bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

 

Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişinin KVK Kanunu madde 11 uyarınca işlenen kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etme ve silme ve düzeltilmesini isteme gibi hakları bulunmaktadır. Bu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

b)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

c)     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)    KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)      (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. internet sitesi içindeki "Hesabım" bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının internet sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen Başvuru Formunda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. tarafından işletilen internet sitesine üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman "Hesabım" bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.

Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti., internet sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır.

 

Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti., e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamakta, Kişisel bilgiler içermeyen iş bu istatistiksel veriler, Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

 

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri uyarınca resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti.'den gönderilen maillerin alt kısmında bulunan "Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız." linkine tıklayarak günlük mail gönderim listesinden kolayca ayrılabilirsiniz.

 

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. sunucularında tutulmamaktadır. Ayrıca sipariş sayfalarımız COMODO POSİTİVE SSL Sertifikaları güvencesi ile koruma altındadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasındaki iletişimin şifrelenmiş olarak gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

Bu gizlilik açıklamasını, Solar Reklamcılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. sitemizi ziyaret eden ve etkileşimde bulunan sizler tarafından sağlanan kişisel bilgilerin gizliliğine olan sıkı ve devam eden bağlılığımızı göstermek amacıyla düzenledik. Sizin kişisel bilgilerinizin gizliliğini korumayı şirket politikamız olarak görüyoruz. Aşağıda, bu site için bilgi toplama ve bilgi yayma uygulamalarımızla ilgili açıklamaları bulabilirsiniz.

 

Müşterimiz olarak sizin gizliliğinizi korumanın öneminin farkındayız ve bu doğrultuda mevzuat kapsamında üzerimize düşen tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmekteyiz. Dolayısıyla bizim gizlilik politikamız sizin, sitemizi kullanırken bilinçli tercihler yapmanıza ve bizim kişisel bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve koruduğumuzu anlamanıza yardımcı olmak üzerine kurulmuştur. Gizlilik politikamız, yeni ortaya çıkabilecek teknolojiler, iş uygulamaları ve tüketici ihtiyaçları doğrultusunda sürekli değerlendirilecektir.

 

İnternet sitesi kullanım bilgileri

İnternet sitemizin benzeri nitelikte olan ticari internet siteleri gibi www.sahanelezzetler.com da İnternet sitemizin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi toplamak amacıyla "Cookie" ("Cookie Nedir?" başlığı altındaki incelemeye bakınız.) adı verilen standart teknolojiyi ve internet sunucu kayıt dosyalarını kullanmaktadır. Cookie'ler ve İnternet sunucu kayıtları vasıtasıyla elde edilen bilgiler; internet sitesinin ne zaman ve kaç kez ziyaret edildiğinin, görüntülenen sayfaların, internet sitemizde geçirilen zamanın ve bizim internet sitemizden önce ve sonra hangi internet sitelerinin ziyaret edildiğinin bilgilerini içerebilir. Cookie, genellikle isimsiz özgün kimlik içeren son derece ufak boyutlu bir metin dokümanıdır. Bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman o internet sitesinin bilgisayarı sizin bilgisayarınızdan, bu parçayı sizin hard diskinizde özellikle cookie'ler için ayrılmış bir yere depolamak için izin ister. Sizin internet tarayıcınızın tercihleri buna müsaade ettiği sürece her internet sitesi tarayıcınıza kendi cookie'lerini gönderir. Ancak (sizin gizliliğinizi korumak adına) tarayıcınız bir internet sitesinin yalnızca size daha önce kendi gönderdiği cookie'lere erişmesine izin verir, herhangi bir internet sitesi, sizin tarayıcınıza başka internet siteleri tarafından gönderilen cookie'lere erişemez. Tarayıcılar genellikle cookie'leri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır, ancak eğer cookie'leri almamayı tercih ediyorsanız tarayıcınızın tercihlerini, gelen cookie'leri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Cookie'leri almayı geri çevirdiğiniz taktirde, internet sitemizin bazı bölümlerinin kullanıcı tarafından görüntülediği zaman düzgün çalışmama ihtimali vardır. Cookie'ler hard diskinizden başka herhangi bir veri alamaz veya bilgisayarınıza herhangi bir virüs bulaştıramaz.

 

Cookie'lerden elde ettiğimiz bilgileri nasıl kullanıyoruz?

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve gezindiğinizde, site sizi diğer kullanıcılardan ayırmak için cookie'leri kullanır. Cookie'ler, internet sunucu kayıt dosyalarımızla beraber, internet sitemizi toplamda kaç kişinin ziyaret ettiğini ve internet sitemizin hangi bölümlerinin daha popüler olduğunu hesaplamamıza olanak sağlar. Bu sayede biz de kullanıcılarımızdan sürekli geri dönüşler alarak müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına internet sitemizi devamlı geliştirebiliriz. Cookie'ler, bizim size ait hiçbir kişisel ve gizli bilgiye erişmemize olanak sağlamaz ve biz de sizin cookie'leriniz tarafından bize sağlanan hiçbir kişisel bilgiyi bilinçli olarak sistemimizde saklamayız.

 

GARANTİ KOŞULLARI


Tüm ürünler aksi belirtilmediği durumlarda üretici firmaların garantisi altındadır. Garanti koşullarının geçerli olabilmesi için kargo teslimatı esnasında ürünü mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir hasar gördüğünüzde tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün üzerinde yapılan değişiklikler, ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal dizaynı’nın bozulması, garanti kapsamı dışındadır.

 

ÜRÜN İADE KOŞULLARI


Sitemiz üzerinden satın aldığınız ürünün hatalı çıkması halinde teslimat tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde sayfamızdaki iletişim bölümünden bizimle iletişim kurmanız gerekmektedir. Bu bilgileri takiben kargo şirketi ile bize ulaştıracağınız hatalı ürün yenisi ile değiştirilecektir. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından oluşmuşsa veya 7 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.